Občina Rogaška Slatina

Dimnikarska služba v letu 2017 po novem

23.01.2017

Ministrstvo za okolje in prostor seznanja uporabnike o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev, ki je na podlagi novega Zakona o dimnikarskih storitvah začel veljati 1. januarja 2017.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Dlrektorat za okolje, je občine seznanil o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev, ki je na podlagi novega Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, St. 68/16) začel veljati 1.1.2017. Gre za uvedbo licenčnega sistema, ki nadomesti predhodni sistem koncesij za opravljanje dimnikarskih storitev. Opravljanje dimnikarskih storitev je potrebno zaradi zagotavljanja varstvo okolja, varstva zdravja in premoženja Ijudi, požarne varnosti in energetske učinkovitost malih kurilnih naprav.


Z namenom seznanitve uporabnikov o uvedbi novega sistema in bistvenih novostih, ki jih le-ta prinaša, v prilogi podajamo dva dokumenta Ministrstvo za okolje in prostor:


Licence in dovoljenja podeljujejo oz. izdajajo upravne enote. Seznam bo sproti, praviloma vsaj tedensko, ažuriran. Iz seznama uporabniki najkasneje do 30. junija 2017 izberejo dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi za obdobje najmanj] 12 mesecev.


V primeru, da izbora ne opravite, se šteje, da ste izbrali izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno dimnikarsko državno gospodarsko javno službo na območju Občine Rogaška Slatina, to je:
Družna je že pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev in je na seznamu ministrstva.


Dimnikarske storitve odslej lahko opravljajo le še družbe s pridobljenim dovoljenjem ter dimnikarji s pridobljeno licenco, torej družbe in dimnikarji z objavljenih seznamov. Seznami dimnikarskih družb s pridobljenim dovoljenjem in dimnikarjev s pridobljeno licenco se tekoče objavljajo na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer ga lahko tekoče spremljate.


Priloge:


Povezave:Občina Rogaška Slatina