Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2017

26.01.2017

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2017. Rok za prijavo je 28. februar 2017. Odpiranje vlog bo 2. marca 2017.

Javni razpis je objavljen dne 27. 1. 2017 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za družbene dejavnosti, Polonca Golob Kovačič, na tel. 03/81-81-717 oz. po elektronski pošti polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.


Razpisna dokumentacija: