Občina Rogaška Slatina

Kazalniki zdravja v Občini Rogaška Slatina

27.01.2017

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v 2015 in 2016 izvedel projekt Zdravje v občini. Analiza zdravja v občinah je narejena na podlagi 35 kazalnikov. Rogaška Slatina je po seštevku kazalnikov razvrščena nad slovensko povprečje.

Kazalniki zdravja v Občini Rogaška Slatina nad slovenskim povprečjem


Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v letih 2015 in 2016 izvedel projekt "Zdravje v občini". Pregled zdravja prikazuje zdravstveno stanje ljudi v slovenskih občinah in je narejen na podlagi 35 kazalnikov, razdeljenih v pet makro skupin. Kazalniki so skrbno izbrani, metodološko preverjeni in kažejo celostno sliko zdravja slovenskih občin. Pri tem so uporabljeni viri podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Onkološkega inštituta, Fakultete za šport, Javne agencije za varnost v cestnem prometu, Inštituta RS za socialno varstvo, Ministrstva za finance in Statističnega urada RS. Po pregledu ključnih kazalnikov zdravja je za 211 občin (za najnovejšo občino Ankaran podatkov še ni), narejena primerjava s slovenskim in regionalnim povprečjem. S tem so občine dobile »svojo osebno zdravstveno izkaznico«.

Po kazalnikih zdravja se občine med seboj pomembno razlikujejo. Iz študije izhaja, da so občine vzhodnega dela Slovenije v povprečju v slabšem položaju od občin na zahodu države. Občina Rogaška Slatina je po seštevku kazalnikov ena redkih občin vzhodnega dela Slovenije, ki je razvrščena med občine z več boljših kazalnikov zdravja od slovenskega povprečja (glej sliko).


Izsledki predstavljajo nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. Rezultati za vse občine so objavljeni na spletni strani obcine.nijz.si. Za vsako občino so pripravil kratko publikacijo s prikazom ključnih kazalnikov zdravja, tveganega vedenja, preventivnih aktivnosti in umrljivosti, ki so jim dodane aktualne javno-zdravstvene vsebine in kratek vsebinski opis zdravstvenega stanja v občini. S tem projektom je Slovenija kot tretja država Evrope, ki deje te podatke javnosti s pomočjo informacijskih tehnologij. Razvili so spletno aplikacijo, kjer so poleg tabele kazalnikov zdravja tudi metodološka gradiva, tematske karte nekaterih kazalnikov ter članki.

Z informacijami o zdravju prebivalcev, zdravstvenem varstvu in povezanimi dejavnikih daje NIJZ tudi lokalni ravni pomembne podatke za odločanje na vseh ravneh življenja in delovanja. To je dobra podlaga oz. izhodišče pri iskanju ustreznih rešitev za izboljšave ter načrtovanje aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja občanov. NIJZ bo nabor kazalnikov zdravja letno dopolnjeval in že marca 2017 znova objavil dopolnjeno sliko zdravja v občinah.


Ne glede na dejstvo, da je Občina Rogaška Slatina po seštevku kazalnikov zdravja boljša od povprečja Slovenije, je nekaj kazalnikov, ki jih bo z načrtovanimi aktivnostmi in ukrepi potrebno skušati izboljšati. Tak primer je odzivnost občanov v programu Svit (presejanju za raka debelega črevesa in danke), ki je nekoliko pod slovenskim povprečjem. Višji od slovenskega povprečja je delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in za sladkorno bolezen. Prizadevanja bo potrebno usmeriti tudi v znižanje umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja ter tveganj za možgansko kap. Občutno višja od slovenskega povprečja pa je v celotni regiji tudi stopnja umrljivosti zaradi samomora.


Zdravje posameznika je spremenljivo in povezano s številnimi dejavniki. Na nekatere, kot so npr. spol, starost, genetika, ne moremo neposredno vplivati, na druge pa lahko. Življenjski slog, kot ena od pomembnih determinant, lahko spodbuja boljše zdravje, lahko pa vodi v razvoj bolezni. Življenjski slog pomeni npr., kaj in koliko jemo, koliko se gibljemo, in razvade, ki jih imamo - kajenje, pitje alkohola ipd..

Prekomerna telesna masa in debelost naraščata tako v Sloveniji kot tudi v večini evropskih držav. Gre za težavo, ki vpliva na dolžino in kakovost življenja ter razvoj različnih bolezni. Redna telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, nekatere rake in sladkorno bolezen tipa II, pozitivno vpliva na sklepe in mišičje, pripomore k uravnavanju krvnega tlaka in telesne teže. Poleg tega je telesna dejavnost pomemben dejavnik, ki pripomore tudi k boljšemu duševnemu zdravju posameznika.


Kot je zapisano v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, imajo lokalne skupnosti ključno vlogo pri omogočanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev zdravja preko ustreznega načrtovanja in izgradnje infrastrukture. V Občini Rogaška Slatina so pogoji za telesne dejavnosti zares dobri. Zgrajeni in dobro vzdrževani so številni športni objekti in vadbenih prostori za raznoliko športno udejstvovanje, na voljo so sprehajalne poti in parki, zgrajene so kolesarske steze ipd. V številnih športnih društvih, ki jih skozi program športa podpira tudi občina, se uspešno izvajajo različni športno rekreativni programi, v katere se lahko aktivno vključujejo različne starostne skupine občanov.


Marsikaj je mogoče kupiti, a zdravja ne. Z zdravim življenjskim slogom je mogoče zdravje krepiti ter vplivati na nekatere dejavnike tveganja, ki nas postopoma lahko vodijo v bolezen.


Marjan Čuješ


Več o tej vsebini si lahko ogledate na spodnji povezavi: