Občina Rogaška Slatina

Javni razpis - ostala društva 2017

02.02.2017

Občna objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev v 2017, ki niso financirana za področje športnih, kulturnih ali humanitarnih društev ter društev s področja kmetijstva ali turizma. Zadnji rok za prijavo 9.3.2017.

Razpisno dokumentacijo ter informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure tudi na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina; pisarna številka 306, kontaktna oseba Marjan Čuješ. Informacije na telefonski številki; 03/81-81-714 ali 03/81-81-700; e-naslov: marjan.cujes@rogaska-slatina.si.


Razpis je pripravljen v skaldu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Uradni list RS, št. 54/04).


Razpisna dokumentacija