Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2017

06.02.2017

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2017 v okvirni višini 9.130,00 EUR. Rok prijave je do vključno 3.3.2017

Javni razpis se objavi dne 10.2.2017 v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z objavo so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije dobite na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za družbene dejavnosti, Valerija Šket na telefonski številki 81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.


Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.


Razpisna dokumentacija: