Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v 2017

07.02.2017

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav - MKČN za stanovanjske objekte na območju občine Rogaška Slatina. Razpis je odprt do 11.7.2017.

Javni razpis boobjavljen dne 10.2.2017 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. 

Dodatne informacije pa se dobijo na Občini Rogaška Slatina,

vsak delovnik med 8. in 14. uro.


Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si


Razpisna dokumentacija: