Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi neposrednih pravnih poslov

24.02.2017

Po poteku 15 dni od objave na spletni strani občine se bo pristopilo k sklenitvi pravnih poslov


NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH PRAVNIH POSLOV Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE