Občina Rogaška Slatina

Velika požarna ogroženost - razglas

01.04.2017

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša od 1. aprila 2017 veliko požarno ogroženost v naravnem okolju na celotnem območju države Slovenije.

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje


R A Z G L A Š A

veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017

na območju celotne države.


Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.


Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.


Številka: 8452-1/2017-2 - DGZR

Datum: 31. 03. 2017


Branko Dervodel, sekretar

namestnik generalnega direktorja