Občina Rogaška Slatina

Rekonstrukcija lokalne ceste Podplat – Kačji dol

05.04.2017

V mesecu aprilu se začenja rekonstrukcija 485 m dolgega odseka lokalne ceste Podplat – Kačji dol, in sicer od križanja z železniško progo do vrha klanca pri prvem asfaltnem odcepu.

Glede na dotrajanost povezave, ki se kaže v razpokah, neravninah in udarnih jamah, gre za prioritetno investicijo znotraj Krajevne skupnosti Kostrivnica. Ocenjena vrednost projekta znaša 120.000 EUR, sredstva za izvedbo v okviru letošnjega proračuna zagotavlja Občina Rogaška Slatina.


S projektom je predvidena zamenjava celotne voziščne konstrukcije, asfaltni del cestišča se bo z obstoječih 3 m razširil na 3,5 m. Poseben poudarek bo namenjen ureditvi odvodnjavanja, in sicer z izvedbo polmetrske asfaltne mulde ob cestišču in s poglobitvijo ter profiliranjem odprtega jarka na vkopni strani. Na celotni trasi bo omogočen dvosmerni promet za dve osebni vozili. Slednje velja tudi za most čez potok Mestinjščica, na katerem bo nameščena še nova varnostna ograja.


Načrtovani ukrepi torej zagotavljajo dolgoročno urejenost povezave in večjo varnost za vse udeležence v prometu. Za izvajanje del je izbrana družba GAAL gradnje, zaključek projekta je predviden pred poletjem.