Občina Rogaška Slatina

Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb o razpolaganju s stvarnim premoženjem

05.04.2017

Občina Rogaška Slatina bo po poteku roka objave namere na spletni strani pristopila k realizaciji pravnih poslov.