Občina Rogaška Slatina

Destinacija Rogaška Slatina uspešna na tujih trgih

10.04.2017

Rogaška Slatina bo v letu 2017 kot enotna turistična destinacija nastopila na enajstih mednarodnih turističnih sejmih. Slovensko stojnico v Berlinu je krasila podoba Zdraviliškega parka Rogaška Slatina.

Župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič, je s petimi ponudniki hotelskih storitev sopodpisal Pogodbo o sofinanciranju projekta razvoja trženja turistične destinacije Rogaška Slatina v letu 2017. Poenotene predstavitve turistične destinacije Rogaška Slatina se bodo pojavljale na enajstih mednarodnih turističnih sejmih, tako v Evropi, kot tudi v Aziji. Sredstva za zakup posameznih sejemskih površin v skupni vrednosti 83.740,00 EUR zagotavljajo skupno podpisniki pogodbe, ki s sodelovanjem JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina tudi izvajajo potrebne promocijske aktivnosti za uspešne predstavitve na tujih trgih. Velik odziv agencij in gostov na že izvedenih sejmih daje slutiti, da bo cilj sopodpisnikov pogodbe, da se število nočitev tujih gostov v prihodnjih letih zvišalo za 20.000, dosežen.

Pobudi za soorganizacijo skupnih nastopov destinacije je prisluhnila tudi Slovenska turistična organizacija, ki je turistični destinaciji Rogaška Slatina namenila vodilno vlogo na mednarodnih turističnih sejmih ITB Berlin in MITT Moskva, ki sta oba potekala v mesecu marcu; vodilno vlogo pa ji namenja tudi na prihajajočih sejmih v Azarbadjanu in Kazahstanu. Na slovenski stojnici v Berlinu, ki je odsevala podobo Zdraviliškega parka Rogaška Slatina, je slovenska turistična organizacija prejela ugledno nagrado s področja trajnostnega turizma World Legacy Award, ki jo podeljuje National Geographic.

  Slika: STA