Občina Rogaška Slatina

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

12.04.2017

Od 12. aprila dalje velja prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na območju celotne države, razen določenih občin oz. območij, ki so našteta spodaj.

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.

20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje


R A Z G L A Š A


prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na območju celotne države, razen na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

V navedenih občinah velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 12. aprila 2017 na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala izvajati poostren  nadzor.

V občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta na območju teh občin še naprej izvajala poostren nadzor.

Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.


Številka: 8452-1/2017-5 - DGZR

Datum: 12. 04. 2017

Darko But

sekretar

generalni direktorPoslano:

- MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE

- MINISTRSTVU ZA INFRASTRUKTURO

- MINISTRSTVU ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

- MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

- MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, DIREKTORATU ZA