Občina Rogaška Slatina

JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa

04.05.2017

LAS Obsotelje in Kozjansko objavlja 1.JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja.

Obveščamo vas, da je LAS Obsotelje in Kozjansko na svoji spletni strani http://www.las-ok.si/ objavila


1. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa

»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR«.RA Sotla (vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko)

Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

Telefon: 03/81-71-866

Fax: 03/81-71-868

www.ra-sotla.si