Občina Rogaška Slatina

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o razpolaganju s stvarnim premoženjem

04.05.2017

Občina Rogaška Slatina bo po poteku roka objave namere na spletni strani pristopila k realizaciji pravnega posla