Občina Rogaška Slatina

Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja

10.05.2017

Občina Rogaška Slatina organizira Javno predstavitev predloga Načrta zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi v občini Rogaška Slatina, ver. 2.0. Potekala bo od 10.5.2017 do 10.6.2017.

Občina Rogaška Slatina na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (Ur. l. RS št. 24/12 in 78/16) organizira


Javno predstavitev predloga Načrta zaščite in reševanja ob nesreči z

nevarnimi snovmi v občini Rogaška Slatina ver. 2.0


Javna predstavitev bo potekala od 10.5.2017 do 10.6.2017 v prostoru Skupnega organa občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. Zainteresirani javnosti je predlog načrta zaščite in reševanja na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure. Zaželena je predhodna najava za vpogled predloga načrta na telefon št. 031 514 848 ali 03/817 16 30 (Miha Šket).

Vpogled v predlog načrta je mogoč tudi na spletni strani občine Rogaška Slatina www.rogaska-slatina.siŽupan

mag. Branko Kidrič