Občina Rogaška Slatina

Evropska sredstva za energetsko sanacije občinske stavbe in kulturnega centra

12.05.2017

Občina Rogaška Slatina uspela pridobiti evropska sredstva za izvedbo energetske sanacije občinske stavbe in kulturnega centra v Rogaški Slatini.


V prostorih Občine Rogaška Slatina je bila 12.5.2017 sklenjena pogodba za izvedbo projekta »Energetska sanacija občinske stavbe in kulturnega centra,« ki sta jo podpisala župan občine, Mag. Branko Kidrič, in g. Igor Hvastja, direktor na javnem razpisu izbrane družbe Makro 5 gradnje. Ocenjena vrednost projekta znaša 800.000 evrov, od tega je 240.000 evrov občina uspela pridobiti iz Kohezijskega sklada EU in državnega proračuna. Župan občine, mag. Branko Kidrič, je ob tej priložnosti na kratko predstavil ključne informacije o projektu, v katerem sta združeni energetski sanaciji dveh javnih objektov.

Na objektu upravne stavbe Občine Rogaška Slatina bo izvedena toplotna izolacija hladnega podstrešja, zamenjano dotrajano stavbno pohištvo, vgrajena toplotna črpalka, zamenjan plinski kotel. Objekt ima status nepremične kulturne dediščine, zato ni mogoče izvesti toplotne izolacijske fasade, predviden pa je oplesk obstoječe.


Kulturni center Rogaška Slatina je bil v zadnjih letih že deležen znatnih investicijskih vlaganj, pri čemer je potrebno izpostaviti milijonsko investicijo v prenovo notranjih prostorov in izgradnjo parkirne ploščadi, podprto s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj leta 2015. Tokrat bo v okviru projekta energetske sanacije zamenjano še stavbno pohištvo, izvedena toplotna izolacijska fasada ter vgrajena toplotna črpalka. Poseben del projekta se nanaša na ureditev prve javne polnilne postaje za električne avtomobile na širšem območju Rogaške Slatine. Postaja bo omogočala hitro polnjenje dveh avtomobilov hkrati, in sicer na parkirišču pri kulturnem centru, v neposredni bližini priključka na glavno cesto.

Začetek izvajanja je predviden junija, letos bo predmet sanacije predvsem občinska stavba. Večina del na kulturnem centru je predvidena v prvi polovici prihodnjega leta, zaključek vseh del pa je načrtovan do praznika Občine Rogaška Slatina v letu 2018.