Občina Rogaška Slatina

Javna objava

25.05.2017

Javna objava - sukcesivni nakup in dobavo pisarniškega materiala ter tonerjev in kartuš.

Občina Rogaška Slatina izvaja za potrebe občinske uprave evidenčno naročilo blaga - SUKCESIVNI NAKUP IN DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA TER TONERJEV IN KARTUŠ. Gre za izbiro dobavitelja, ki bo za obdobje 30 mesecev od obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma (predvidoma od 1.7.2017 do 31.12.2019), občini kot naročniku dobavljal pisarniški material ter tonerje in kartuše za tiskalnike.

 

Kontaktna oseba naročnika: Marjan ČUJEŠ, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, telefonska številka: 03/81-81-714, 03/81-81-700, e-mail: marjan.cujes@rogaska-slatina.si