Občina Rogaška Slatina

Omejitev porabe pitne vode

05.06.2017

Vse uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine obveščamo o varčevalnih ukrepih pri porabi vode, od 5. junija 2017 do preklica.

Vse uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine


OBVEŠČAMO


da se zaradi daljšega sušnega obdobja količina pitne vode na izvirih drastično zmanjšuje. Potrebno je upostevati stroge varcevalne ukrepe pri porabi vode, zlasti je potrebno upostevati prepoved uporabe pitne vode za: 


Obveščeni: 


OBVESTILO JAVNEGA PODJETJA OKP ROGAŠKA SLATINA