Občina Rogaška Slatina

Obvestilo o nadomestilu zaradi ograje na meji

26.06.2017

Lasnike in uporabnike (posestnike) zemljišč na katerih je bila oz. je še postavljena ograja obveščamo o izteku roka za vložitev zahtevkov zaradi ograje na meji med Slovenijo in Hrvaško.

O B V E S T I L O

lasnikom in uporabnikom (posestnikom) zemljišč ob meji


Nadomestilo zaradi ograje na meji


Lasnike in uporabnike (posestnike) zemljišč na katerih je bila oz. je še postavljena ograja zaradi preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje obveščamo, da se izteka rok za vložitev zahtevkov. Nadomestilo se po zakonu odmerja za preteklo leto.


Upravičenec do nadomestila je:

ali


Upravičenci lahko zahtevajo nadomestilo za koledarski leti 2015 in 2016 do 30. junija 2017 pri upravni enoti, na območju katere leži zemljišče.

Upravičenci do nadomestila za leto 2017 bodo lahko zahtevali nadomestilo od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Postopek se začne izključno na zahtevo upravičenca (lastnik ali posestnik), ki uveljavlja svojo pravico do nadomestila. V vlogi mora navesti:


Upravičenec, ki zemljišče uporablja na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, priloži tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz uradnih evidenc.


Za kakršnakoli vprašanja se obrnite na:

Upravno enoto Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 12a, 3240 Šmarje pri Jelšah

Gospa Irena Stepišnik Perdih, vodja Oddelka za prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve

Telefon: (03) 817 17 24

Faks:(03) 817 17 77Povezave: 
 

Upravna enota Šmarje pri Jelšah