Občina Rogaška Slatina

Plan izgradnje optičnega omrežja na področju Rogaške Slatine

28.06.2017

V sredo, 28. 6. 2017, ob 18. uri, vas vabimo v gasilski dom PGD Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 15a, na PREDSTAVITEV PLANA IZGRADNJE OPTIČNEGA OMREŽJA, na področju Rogaške Slatine.

Spoštovani,

v sredo, 28. 6. 2017, ob 18. uri, vas vabimo v gasilski dom PGD Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 15a, na PREDSTAVITEV PLANA IZGRADNJE OPTIČNEGA OMREŽJA, na področju Rogaške Slatine.


Na področju naše občine bo Telekom Slovenije izvedel izgradnjo modernega širokopasovnega optičnega omrežja, katero bo uporabnikom zagotavljalo kakovostne storitve interneta, televizije in telefonije. Omrežje bo imelo razvezan dostop, kar uporabnikom zagotavlja prosto izbiro operaterja.

Dela bodo v prvi fazi zajela območja: Zagaj pod Bočem ter Negonje, ki zajema področje ulic: Gozdna, Lovska, Prešernova, Župančičeva, Celjska cesta, Na trati, Ulica Kozjanskega odreda, Gubčeva, Spodnja cesta, Žibernik, Cesta na Boč, Prvomajska in dele naselja Spodnje Negonje ter Zagaj pod Bočem.


V drugi fazi bodo dela potekala v smeri Brestovca, ki vključuje ulice: Zlatorogovo, Kidričevo, Aškerčevo, Ulico XIV. divizije, Mladinsko, Tavčarjevo, Kot, Lastine, Brestovško cesto in naselje Brestovec.


Za izgradnjo omrežja bo potrebno izvesti zemeljska dela ter položiti zaščitno cev z optičnim kablom. Plan nove napeljave v večini poteka po trasah že obstoječih vodov Telekoma Slovenije.

Za izvedbo del je v skladu z zakonodajo potrebno pridobiti služnostne pogodbe in soglasja od lastnikov parcel po katerih bodo potekala dela.

V ta namen vas vabimo, da se v sredo, 28. junija 2017 ob 18. uri, v Gasilskem domu PGD Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 15a, udeležite predstavitve projekta na kateri bodo predstavljene podrobnosti v zvezi z izvedbo.

Prisotni bodo predstavniki Telekoma Slovenije in GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki bo izvajalo izgradnjo omrežja. Za lažjo predstavo in diskusijo si lahko na spletni strani Občine Rogaška Slatina ogledate plan poteka trase za navedena področja: www.rogaska-slatina.si/optika

Izgradnja priključka optičnega omrežja do objekta je BREZPLAČNA ZA VSE LASTNIKE HIŠ, ki se bodo vključili v planirano traso V ČASU TRAJANJA PROJEKTA. V ta namen bo na terenu prisoten predstavnik GVO d.o.o.

Pri Telekomu Slovenije sicer predvidevajo, da bo gradnja v sodelovanju s krajani in občino potekala tekoče, tako da bi izgradnjo celotnega novega optičnega omrežja na predvidenih območjih zaključili do konca leta 2019.

Z željo, da se udeležite predstavitve, vas lepo pozdravljamo!


Občina Rogaška Slatina


Povezave: