Občina Rogaška Slatina

Otvoritev rekonstruirane lokalne ceste Podplat – Kačji dol

26.06.2017

Dne 24.6.2017 je bila namenu predana rekonstruirana lokalna cesta Podplat – Kačji dol.

V sklopu programa posodobitve lokalne cestne infrastrukture v Občini Rogaška Slatina je župan občine, mag. Branko Kidrič, s prerezom traku uradno otvoril in prometu predal rekonstruirano lokalno cesto Podplat – Kačji dol v dolžini 500 m.

Omenjena lokalna cesta se v naselju Podplat odcepi od glavne ceste G2-107 Mestinje - Rogaška Slatina in v nadaljevanju prečka železniško progo, potok Mestinjščica in se nato v strmem vzponu dvigne proti naselju Kačji dol. Analiza obstoječega stanja ceste je pokazala, da je bila širina asfaltnega dela 3,00 m, da je bila voziščna konstrukcija na celotnem obravnavanem odseku dotrajana in da je širina mostu 2,35 m preko Mestinjščice omogočala zgolj vožnjo osebnega vozila pri čemer srečanje vozil ni bilo mogoče.


Zaradi navedenega je Občina Rogaška Slatina pristopila k projektni rekonstrukciji ceste. Tako je bila predvidena in izvedena zamenjava spodnjega ustroja v debelini 55 cm ter rekonstrukcija vozišča v širini 3,50 m z ureditvijo mulde in poglobitve obstoječega jarka zaradi ureditve odvodnjavanja.


Izvedena je bila še razširitev mostu za 2,15 m, tako, da rekonstruiran most širine 4,50 m omogoča srečanje dveh osebnih vozil. Zaradi širitve mostu je bilo potrebno urediti brežine potoka Mestinjščica z izvedbo kamnitih zložb in tlakovanje struge potoka pod mostom.


Dela je izvajalo podjetje GAAL gradnje d.o.o. iz Podčetrtka, celotna vrednost projekta, skupaj s projektiranjem, nadzorom in varnostno koordinacijo pa je znašala 110.000 EUR.


Z rekonstruiranim prometnim odsekom tako Občina Rogaška Slatina nadaljuje z izvedbo programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve prometne infrastrukture.


Občina Rogaška Slatina, 24.06.2016