Občina Rogaška Slatina

Sanacija lokalne ceste Strmec pri Sv. Florijanu – Ravnocerje

05.07.2017

V sklopu programa posodobitve lokalne cestne infrastrukture je bil 22. julija namenu predan posodobljen odsek lokalne ceste Strmec pri Sv. Florijanu – Ravnocerje.

V sklopu programa posodobitve lokalne cestne infrastrukture v Občini Rogaška Slatina je župan občine, mag. Branko Kidrič, s prerezom traku uradno otvoril in prometu predal rekonstruirano in sanirano lokalno cesto Strmec – Ravnocerje, ki predstavlja glavno prometno povezavo na planino Ravnocerje.

Celotna dolžina lokalne ceste Strmec – Ravnocerje znaša 7.320 m. Cesta je bila zgrajena v več fazah, v glavnem v režiji Krajevne skupnosti Sveti Florijan (KS), ki to cesto tudi upravlja in vzdržuje. Cesta je dotrajana in poškodovana, posamezni odseki pa so plazoviti, kar še povečuje zahtevnost njene sanacije.

V lanskem letu je KS Sveti Florijan v skladu s svojimi zmožnostmi obnovila krajši odsek ceste do odcepa za Ložno. Ker pa ni imela sredstev za investicijsko prenovo ceste, kjer so bile zaradi plazov večje razpoke na cestišču, je zahtevnejši 102 m odsek ceste obnovila občina.


V letošnjem letu je občina nadaljevala s prenovo najbolj dotrajanih odsekov in obnovila 402 m odsek ceste pred domačijo Kropec. Prenova je zajemala sanacijo plazu, spodnjega in zgornjega ustroja cestišča ter ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov.

Vsa omenjena dela v lanskem in letošnjem letu je izvajalo podjetje Ročna in strojna zemeljska dela, Marijan Bračun, s.p. iz Brestovca. Celotna vrednost izvedenih je znašala 77.500 EUR.

Z rekonstruiranim prometnim odsekom tako Občina Rogaška Slatina nadaljuje z izvedbo programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve prometne infrastrukture. Obnova omenjene prometne povezave bo tudi v prihodnosti predmet sanacij v sodelovanju med Občino Rogaška Slatina in Krajevno skupnostjo Sveti Florijan.


Občina Rogaška Slatina, 22.06.2016