Občina Rogaška Slatina

Saniranje lokalne ceste Kostrivnica – Planinski dom na Boču

05.07.2017

Dne 4...2017 je bil prometu predalna del sanirana lokalna cesta Kostrivnica – Planinski dom na Boču.

V sklopu programa posodobitve lokalne cestne infrastrukture v Občini Rogaška Slatina je župan občine, mag. Branko Kidrič, s prerezom traku uradno otvoril in prometu predal del sanirane lokalne ceste Kostrivnica – Planinski dom Boč.

 

Omenjena cesta je v upravljanju Krajevne skupnosti Kostrivnica in je na določenih odsekih dotrajana ter v slabem stanju, na vozišču so razpoke, odvodnjavanje ni ustrezno urejeno, poleg tega pa je teren ob cesti plazovit in ogroža cesto.

 

Tako sta bila na trasi evidentirana dva večja usada (prvi nad domačijo Strniša in drugi nad domačijo Poljažer), ki sta ogrožala prevoznost ceste, zato je bilo potrebno cesto na teh mestih ustrezno sanirati. Ker KS Kostrivnica ni imela dovolj razpoložljivih sredstev za sanacijo, je le-to prevzela Občina Rogaška Slatina. Sanacija je zajemala izgradnjo dveh opornih kamnitih zložb, izvedbo globinskih drenaž, ureditev odvodnjavanja z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov, menjavo zgornjega ustroja cestišča ter preplastitev z asfaltom.

 

Vsa omenjena dela je izvajalo podjetje Gradnje Tadina d.o.o. iz Brezja pri Podplatu, celotna vrednost izvedenih pa je znašala 75.000 EUR.

 

Z rekonstruiranim prometnim odsekom tako Občina Rogaška Slatina nadaljuje z izvedbo programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve prometne infrastrukture v občini. Obnova omenjene prometne povezave bo tudi v prihodnosti predmet sanacij v sodelovanju med Občino Rogaška Slatina in Krajevno skupnostjo Kostrivnica.

 

Občina Rogaška Slatina, 04.07.2017