Občina Rogaška Slatina

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

06.07.2017

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina bo pristopila k sklenitvi menjalne pogodbe po poteku 15 dni.

V skladu s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/11) Občina Rogaška Slatina objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE


Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina bo pristopila k sklenitvi menjalne pogodbe z zakoncema Furlinger, Šlandrova ulica 14a, Rogaška Slatina brez doplačila razlike v vrednosti, za nepremičnino v lasti Občine Rogaška Slatina: parc.št. 536/2 k.o. Rogaška Slatina; v izmeri 6 m2 in nepremičnino v lasti fizičnih oseb, parc.št. 536/4 k.o. Rogaška Slatina v izmeri 36 m2.


Za zgoraj navedene nepremičnine bo po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine sklenjena ustrezna neposredna pogodba.


Občina Rogaška Slatina