Občina Rogaška Slatina

Obnovljen poslovilni objekt v Kostrivnici

15.07.2017

Poslovilni objekt na pokopališču v Kostrivnici je bil zgrajen sredi osemdesetih let. Vsa ta leta je spodobno služil svojemu namenu, vendar ga je zob časa tako načel, da ga je bilo potrebno obnoviti.

V občinskem proračunu za leto 2017 so bila zagotovljena potrebna sredstva za obnovo objekta. V sklopu obnovitvenih del, je bila zamenjana celotna strešna kritina, vključno z vsemi dotrajanimi lesenimi elementi, kot so letve, deskanje, dodatna hidroizolacija, nekaj škarnikov, vsi kleparski izdelki. Popolnoma so obnovljeni napušči, obnovljeno je celotno pročelje, vključno z vsem stavbnim pohištvom.


V celoti so prenovljene sanitarije, prostor za svojce, prostor za rekvizite in prostor za pokojnike, z novimi tlaki, opleski, potrebno stensko keramiko, električno in vodovodno napeljavo ter priključek na kanalizacijo. Osrednji poslovilni prostor je povečan tako, da sta odstranjeni dve vmesni steni in je vhod v prostor prestavljen na začetek pročelja.

Zunanji tlaki in vhodi v objekt so prilagojeni tudi gibalno oviranim osebam, brez arhitektonskih ovir.


Pogodbena vrednost za izvedbo gradbeno obrtniških del znaša 48.713 EUR, kot najugodnejši ponudnik je dela pridobilo in izvedlo podjetje Gradnje Tadina d.o.o. iz Brezja pri Podplatu.