Občina Rogaška Slatina

Popis škode zaradi posledic letošnje suše

24.08.2017

Občina Rogaška Slatina obvešča kmetovalce, da bo v ponedeljek, 28. avgusta 2017 pričela s popisovanjem škode zaradi posledic letošnje suše. Oškodovanci lahko na občini vložijo prijavo do 1. septembra 2017.

Obrazci za prijavo škode so na voljo na vložišču občine ali na spletni strani.

Oškodovanci vložijo prijavo na občini, kjer imajo stalno bivališče. Obvezne priloge so kopija zbirne vloge za subvencije 2017, morebitne zavarovalne police za posevke in dokazila (slike, cenilni zapisniki). Izpolnjene prijave je potrebno oddati najkasneje do petka, 1. septembra 2017. 


Dodatne informacije lahko dobite pri uslužbenki: