Občina Rogaška Slatina

Zagotavljanje brezplačnih plakatnih mest v času referendumske kampanje

24.08.2017

Občina Rogaška Slatina javno objavlja plakatna mesta, ki bodo organizatorjem kampanje brezplačno dostopna.