Občina Rogaška Slatina

Zagotavljanje brezplačnih plakatnih mest v času predsedniške kampanje

01.09.2017

Občina Rogaška Slatina javno objavlja plakatna mesta, ki bodo organizatorjem volilne kampanje brezplačno dostopna.