Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina objavlja prosto uradniško delovno mesto v Oddelku za okolje in prostor

23.09.2017

Občina Rogaška Slatina objavlja prosto uradniško delovno mesto v Oddelku za okolje in prostor. Popolne pisne vloge je potrebno oddati v 8 dneh od objave.