Občina Rogaška Slatina

Preklic omejitev porabe pitne vode

28.09.2017

Uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine obveščamo o preklicu omejitev porabe pitne vode.