Občina Rogaška Slatina

Na svetovni dan turizma, župan podpisal Zeleno politiko slovenskega turizma

07.10.2017

Rogaška Slatina se je pridružila zeleni shemi slovenskega turizma in postala destinacija, ki svoje trajnostno poslovanje na področju turizma presoja z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS.Zelena shema slovenskega turizma je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih namestitev in turističnim agencijam. Z znakom Slovenija Green Destination se bo Rogaška Slatina na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.


Podpisana listina :ZELENA POLITIKA SLOVENSKEGA TURIZMA