Občina Rogaška Slatina

Razgrnitev predloga proračuna občine za leto 2018

19.10.2017

V obdobju od 19.10. do 4.11 2017 je predlog proračuna občine Rogaška Slatina v javni razpravi.


Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na svoji 28. redni seji dne 18.10.2017 obravnaval predlog proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2018.


Predlog proračuna za leto 2018 je v javni obravnavi od 19.10. do 4.11.2017. Dostopen je na spletni strani občine in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. Pripombe na predlog se podajo pisno ali ustno na sedeţu občinske uprave, najkasneje do dne do 12-te ure.

Vsak predlagatelj predloga oz. pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.


mag. Branko KIDRIČ

Župan


Priloge: