Občina Rogaška Slatina

Objava namere o sklenitvi neposrednega pravnega posla

04.12.2017

Občina Rogaška Slatina bo pristopila k sklenitvi neposredne menjalne pogodbe