Občina Rogaška Slatina

Rekonstrukcija lokalne ceste na Zdraviliškem trgu v Rogaški Slatini

16.07.2018

Občina Rogaška Slatina je zaključila projekt poimenovan »Rekonstrukcija lokalne ceste na Zdraviliškem trgu. Ta projekt predstavlja ključno povezavo med središčem mesta in območjem hotelov. Namenu je bil uradno predan 5.7.2018.

Predmet rekonstrukcije je odsek lokalne ceste od krožišča pri avtobusni postaji do križišča pri Medical centru, v skupni dolžini 400 m. Cilj projekta je izboljšati pogoje in varnost za dve najbolj ogroženi skupini udeležencev v prometu – pešcev in kolesarjev, ki so s to rekonstrukcijo pridobili pločnik v širini 1.25 m in dvostransko kolesarsko stezo v širini 2x 1.1. m.


Celotno cestišče se je zaradi vzpostavitve nove infrastrukture v celoti pomaknilo z vkopom proti pobočju Janine. Zaradi zahtevnosti terena je bilo potrebno izvesti 180 m opornih zidov. Na zahtevo soglasodajalcev so bili v traso vgrajeni infrastrukturni vodi, vključno z meteorno kanalizacijo, ki je zaradi neustreznih obstoječih rešitev, povzročala škodo na širšem območju. Vzdolž celotne trase je izvedena nova cestna razsvetljava.

Vrednost izvedenih del znaša 670.000 EUR, sredstva je v celoti zagotovila Občina Rogaška Slatina iz lastnih virov.

Izvedba projekta je potekala v dveh fazah. Severni del trase, od priključka h Grand hotelu Donat do križišča pri Medical centru, je bil izveden v obdobju september 2017 – december 2017. Južni del trase, od krožišča pri avtobusni postaji do priključka h Grand hotelu Donat, pa je bil izveden v obdobju februar 2018 – junij 2018. Kljub polovičnim in občasno popolnim zaporam je bil dostop do hotelov vedno omogočen.