Občina Rogaška Slatina

Rekonstrukcije lokalne ceste Sv. Florijan - Stemec pri Sv. Florijanu

16.07.2018

V sklopu programa posodobitve cestne infrastrukture v Občini Rogaška Slatina je župan mag. Branko Kidrič dne 12.7.2018 s prerezom traku uradno otvoril in prometu predal rekonstruiran odsek lokalne ceste Sv. Florijan – Strmec

Mag. Branko Kidrič je ob tej priložnosti na kratko predstavil tudi vsebino in ključne informacije o investiciji.

Predmet »Rekonstrukcije LC Sv. Florijan – Strmec« je obnova 1100 m dotrajane lokalne ceste med dvema naseljema v krajevni skupnosti Sv. Florijan. Začetek trase na severni strani je pri odcepu za Ložno, zaključek južno na meji z Občino Rogatec.


V sklopu rekonstrukcije je bila zamenjana dotrajana voziščna konstrukcija, poenotena je bila širina asfaltnega dela vozišča na 4 m in urejeno odvodnjavanje z obnovo prepustov in odprtih jarkov ter izgradnjo muld. Poleg navedenega je bilo zgrajeno še eno avtobusno postajališče.


Vrednost celotnega projekta, vključno s stroški projektiranja, gradbeno obrtniških del in nadzora je znašala 215.000 €, dela pa je izvajalo podjetje VOC Ekologija d.o.o. s partnerjem, lokalnim podjetjem Gradnje Tadina d.o.o.. Celotno investicijo je pokrila Občina Rogaška Slatina iz letošnjega proračuna.