Občina Rogaška Slatina

Avtomatiziran sistem izposoje koles v Rogaški Slatini

25.09.2018

V Rogaški Slatini je 24.9.2018 pričelo poskusno obratovanje avtomatiziranega sistema izposoje koles »Slatna kolesari.« S tem namenom je bila izvedena delavnica ter praktičen prikaz uporabe sistema za izposojo koles.

SPOROČILO ZA JAVNOSTV Občini Rogaška Slatina je 24.9.2018 pričelo poskusno obratovanje avtomatiziranega sistema izposoje koles »Slatna kolesari.« S tem namenom je bila izvedena delavnica, prikazan praktičen prikaz uporabe in opravljena otvoritvena slovesnost. Župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič, je predstavil informacije v zvezi z izvedbo.

Vzpostavljen je skupen sistem izposoje koles za občini Rogaška Slatina in Podčetrtek. Uporabnik bo do koles lahko dostopal v obeh občinah, ne glede na kraj izposoje bo kolo lahko vrnil na katerikoli postaji znotraj sistema. Ta pokriva 6 lokacij, po 3 v vsaki občini. Vsaka postaja je opremljena z 10 priključnimi mesti, od tega jih je 7 opremljenih s kolesi, ostala so prosta in omogočajo pretok koles med postajami. Izmed 7 koles na posamezni postaji sta po 2 električni. Navedeno pomeni, da je znotraj sistema trenutno zagotovljenih 42 koles, od tega 12 električnih - polovica v Rogaški Slatini in polovica v Podčetrtku. Vrednost opravljenih del in opreme za Občino Rogaška Slatina znaša 70.000 evrov, dodatnih 10.000 evrov so stala pripravljalna gradbena dela. Vrednost sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 46.000 evrov.


Poskusno obratovanje je predvideno do konca sezone 2018, predvidoma do 25. oktobra, pri čemer se lahko zaključek sezone podaljša ali skrajša glede na vremenske razmere. Članarina za poskusno obdobje znaša 5 evrov, omogoča 14 ur uporabe koles tedensko. Registracija uporabnikov na območju slatinske občine je omogočena v TIC Rogaška Slatina, spletna registracija uporabnikov bo vzpostavljena do začetka prve redne, sezone 2019.

Vzpostavitev sistema je osrednja aktivnost projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje,« s katerim so partnerji uspeli na javnem pozivu za izbor operacij iz naslova »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017 - 2019, sofinancirane iz sklada ESRR.Občina Rogaška Slatina