Občina Rogaška Slatina

Poziv za predlaganje kandidatov za delovna telesa občinskega sveta in v svete zavodov

10.01.2019

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdaja poziv za predlaganje kandidatov v Nadzorni odbor, Občinsko volilno komisijo, v delovna telesa občinskega sveta, svete zavodov in druge organe.

Predlogi se sprejemajo do ponedeljka, 21.1.2019 do 12.00 ure.


Povezava: