Občina Rogaška Slatina

Velika požarna ogroženost - razglas

22.02.2019

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša od 25. februarja 2019 veliko požarno ogroženost v naravnem okolju na celotnem območju države Slovenije. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje


R A Z G L A Š A
Od dne razglasitve velike požarne ogroženosti dalje je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.


Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.


Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.


Številka: 8452-1/2017-30 - DGZR

Datum: 22. 02. 2019


mag. Stanislav Lotrič

sekretar

namestnik generalnega direktorja