Občina Rogaška Slatina

Volitve v Državni svet 2012

04.11.2012

Občina Rogaška Slatina je vložila kandidaturo za člana Državnega sveta in seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet.

Na podlagi preizkusa predložene kandidature za člana Državnega sveta, ki jo je vložil Občinski svet občine Rogaška Slatina, je Volilna komisija 5. volilne enote Celje na seji dne 22. 10. 2012 ugotovila, da je kandidatura pravočasno vložena in določena v skladu z zakonom.


Na podlagi preizkusa zakonitosti seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov, ki ga je vložil Občinski svet občine Rogaška Slatina, je Volilna komisija 5. volilne enote Celje na seji dne 22. 10. 2012 ugotovila, da je seznam pravočasno vložen in določen v skladu z zakonom.


DS odločbe kandidat_elektorji.pdf (214,23 KB)