Občina Rogaška Slatina

Prijava škode zaradi posledic neurja s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019

25.07.2019

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode zaradi močnega neurja s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019, Občina Rogaška Slatina izvaja postopke ocenjevanja škode z zbiranjem vlog.

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala SKLEP o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019. Neposredna škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih. Regijske komisije za ocenjevanje škode opravijo kontrolne preglede do 30. avgusta 2019.

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo do 22. avgusta 2019.


Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcu:


Prijava škode je možna do petka, 16. avgusta 2019.

Vloge so na voljo na spletni strani občine, dvignete pa jih lahko tudi na vložišču Občine Rogaška Slatina v poslovnem času občinske uprave (

pon., tor., čet.: 8.00 - 15.00, 

sre.: 8.00 - 16.00 in 

pet. 8.00 - 14.00).

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete: na tel. št.: