Občina Rogaška Slatina

Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina

05.11.2019

Predlog strateškega dokumenta je v javni razpravi do dne 19.11.2019, dostopen je na spletni strani www.rogaska-slatina.si in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA


Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina


T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si


Številka: 0320-0008/2019-01

Datum: 04.11.2019Na podlagi 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) izdajam


S K L E P


Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 9. redni seji, dne 30.10.2019, obravnaval osnutek Strategije trajnostnega razvoja turizma in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020 – 2027.


Javna predstavitev Strategije trajnostnega razvoja turizma in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020 – 2027 bo potekala v ponedeljek, dne 18.11.2019, s pričetkom ob 16. uri v sejni sobi Kulturnega centra Rogaška Slatina.

Predlog strateškega dokumenta je v javni razpravi do dne 19.11.2019, dostopen je na spletni strani www.rogaska-slatina.si in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Zainteresirana javnost lahko do dne 19.11.2019 vpogleda v predlog dokumenta ter poda pripombe in predloge, pisno ali na zapisnik.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN


Objava:

- spletna stran občine,

- oglasna deska občine,

- Rogaške novice.


Vsebina:

OS_9_2019_T_4.pdf (17142,53 KB)OS_9_2019_T_4_Akcijski_načrt.pdf (2145,86 KB)