Občina Rogaška Slatina

Začetek gradnje objekta v Športnem centru Rogaška Slatina

10.11.2019

Zaključili smo s pripravljalno fazo nadgradnje infrastrukture v Športnem centru Rogaška Slatina.

Zaključili smo s pripravljalno fazo nadgradnje infrastrukture

v Športnem centru Rogaška Slatina. Priložnostna prireditev

ob pričetku gradnje objekta z novimi garderobami in tribunami ter

dodatnim parkiriščem bo


v soboto, 9. novembra 2019, ob 13.30

v Športnem centru Rogaška Slatina, Sotelska cesta 55.


Vljudno vabljeni.


mag. Branko Kidrič

Župan