Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je prejemnica Svečane listine na področju prometne varnosti

05.11.2019

Agencija RS za varnost prometa je Občini Rogaška Slatina podelila svečano listino na področju prometne varnosti, ki je zainteresirani javnosti na vpogled v pritličju občinske stavbe.

Agencija za varnost prometa je 23.10.2019 v Ljubljani pripravila Nacionalni posvet občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na posvetu so obravnavali različne teme s področja prometne varnosti, osrednji poudarek pa je bil namenjen izvedbi vseh projektov in akcij, ki jih Agencija izvaja v drugi polovici letošnjega leta, tudi v sodelovanju z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo. Podelili so 18 priznanj Svečana listina Agencije za varnost prometa za leto 2018, ki jo prejmejo posamezniki in organizacije za viden prispevek k večji prometni varnosti.


Več o dogodku lahko preberete na naslovu:


https://portalspv.avp-rs.si/novice/638-s-podelitvijo-priznanj-svecana-listina-agencije-za-varnost-prometa-uspesno-zakljucen-nacionalni-posvet-obcinskih-spv/