Občina Rogaška Slatina

In memoriam: Marjan Čuješ

26.11.2019

V spomin Marjanu Čuješu, Tajniku občine (1958-2019)

Marjan Čuješ je bil cenjen, spoštovan in nadvse delaven sodelavec, človek z veliko začetnico. Novica, da se je končala njegova življenjska pot, nas je globoko pretresla. Preprosto nismo mogli verjeti. Še posebej zato, ker nas je učil in nam svetoval, kako mora človek karseda zdravo živeti in predvsem se ukvarjati s stvarmi, ki dajejo moč in energijo.


Marjan se je zaposlil na Občini Rogaška Slatina v aprilu leta 1995. Torej je bil med prvimi sodelavci. Že takrat je pokazal svoje široko znanje na različnih področjih, predvsem pa pripravljenost pomagati v vsaki situaciji. Glede na sistemizacijo in potrebe po delu je bil imenovan za tajnika občine. Pred tem pa je služboval v dijaškem domu Steklarske šole. Eden takratnih dijakov mi je napisal, da je umrl človek, ki ga je zelo spoštoval kot človeka in pedagoga in da bo zanj njegov duh ostal za vedno. Bil je ne le vzgojitelj, ampak tudi svetovalec, pomočnik in prav gotovo tudi vzornik. Marjan je v občinski upravi prevzel nekatera pomembna področja, ki jih je z leti nadgrajeval. Eno pomembnejših je bila skrb za področje gasilstva in civilne zaščite. Tudi po njegovi zaslugi so gasilska društva v naši občini zelo dobro opremljena. Veliko skrbi in predvsem tankočutnosti je pokazal ob naravnih nesrečah, kot so požari, poplave itd. Bil je med prvimi, ki so prišli na kraj dogodka. Večkrat je predstavljal občino s svojimi nagovori v mojem imenu, za kar je z veseljem vedno našel čas. Svoje znanje s področja računalništva je prenašal na sodelavce, predvsem pa reševal primere, ko na tem področju drugi nismo našli rešitve. Veliko je bilo tudi projektov, ki jih je samostojno koordiniral; silvestrovanje na prostem, vsakoletna okrasitev mesta, izdelava spletne strani občine, izdelava monografije, označitev ulic in naselij itd.


Svoj pečat pa je pustil tudi pri delu v Občini Šmarje pri Jelšah, kjer je po preselitvi iz Rogaške Slatine bival s svojo družino. Štiri mandate je bil član občinskega sveta in od tega dva mandata tudi podžupan. Jože Čakš, bivši dolgoletni župan občine Šmarje pri Jelšah, je ob slovesu od Marjana dejal, da je njegova razprava v občinskem svetu bila tehtna, strokovna, korektna, nikoli žaljiva do drugih svetnikov in da mu je bil v veliko oporo.


Glede na svojo mladostniško navdušenostjo nad karatejem je bil prisoten pri vseh večjih akcijah Karate kluba Rogaška Slatina, kjer je bil izjemno cenjen. Številne prijatelje in sosede je navdušil s kolesarstvom tudi do te mere, da so skupaj osvojili Vršič. Svojo moč in energijo pa je črpal tudi na pohodih po hribih v bližnji in daljni okolici. Usoda je hotela, da je ena teh poti bila tudi njegovo zadnje dejanje. Ljubezen do kolesarstva je pokazal tudi pri, v zadnjem času velikem športnem dogodku, izpeljavi etape kolesarske dirke po Sloveniji skozi Rogaško Slatino. Ta projekt je koordiniral s takšno vnemo, da je marsikatero drugo delo takrat obstalo. Postal je prepoznaven športni delavec tudi v slovenskem merilu.


Marjan Čuješ je svoje življenje delil z najbolj pristnim prijateljstvom in izjemnim človeškim odnosom s številnimi kolegi, sosedi in znanci. Marsikdo je v teh dneh dejal: imeti Marjana za prijatelja ali soseda je pravzaprav bil privilegij. Ni znal odreči pomoči, kadar jo je kdo potreboval. Rad je pomagal z nasveti, idejo. Znal je dati priznanje, pohvalo, zahvalo, pa vedno tudi iskrivo, prijazno besedo. Njegov stisk roke je bil topel in prijazen, njegova beseda umirjena, pomoč pa iskrena in srčna. Praznina dobrega in plemenitega človeka bo ostala za vedno.


Tisti, ki smo bili z njim vsaki dan v službi, smo izredno cenili njegovo dano besedo, ki je pomenila, da je dogovorjeno delo že skoraj opravljeno. Sicer pa je bil prepoznaven po svoji vztrajnosti in natančnosti.


Dragi Marjan. Neizmerna hvala za vse. Rogaška Slatina ti je in ti bo vedno hvaležna za vse, kar si storil za dobrobit življenja občank in občanov. Tvoj prispevek k temu je izjemen. Najino sodelovanje je bilo izredno korektno, pristno in odkrito. Spomin nate bo v meni ostal za vedno.


Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina