Občina Rogaška Slatina

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč in menjalne pogodbe

28.12.2012

Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč in menjalne pogodbe.

Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč, parc. št. 1795/3 in 1795/4, obe k.o. Rogaška Slatina in menjalne pogodbe za parc.št. 463/4 k.o. Velike Rodne v lasti občine za parc.št. 29/4 k.o. Velike Rodne v lasti fizičnih oseb.


Namera.pdf (65,9 KB)