Občina Rogaška Slatina

Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

03.01.2013

Zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) Občina Rogaška Slatina obvešča, da lahko do 31.1.2013 vložijo zahtevo za oprostitev plačila NUSZ za leto 2013.

Obveščamo vas, da je mogoče, na podlagi veljavnega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96, 35/97, 7/98, 45/03, 65/03 in 67/03-popr.), zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 vložiti do 31. 1. 2013 pri Oddelku za okolje in prostor občinske uprave občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.

Obrazca za podajo vloge je mogoče dobiti v VLOŽIŠČU občine, na spletni stani www:rogaska-slatina.si ali na spodnjih povezavah.


Vloge: