Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2013

10.01.2013

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2013. Rok za prijavo je 11. februar 2013. Odpiranje vlog bo 14. februarja 2013.

Javni razpis je objavljen dne 11. 02. 2013 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se lahko dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za družbene dejavnosti, Brigita Bauer Grobin, na tel. 03/81-81-729 oz. po elektronski pošti brigita.bauer-grobin@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.


Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si (v rubrijki Uradne objave).


Razpisna dokumentacija: