Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v letu 2013

17.01.2013

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 2013. Razpis je odprt do 29.3.2013.

Javni razpis je objavljen dne 18. 01. 2013 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za gospodarstvo, Valerija Šket, na tel. 03/81-81-728 oz. po elektronski pošti valerija.sket@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.


Razpisna dokumentacija: