Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v letu 2013

24.01.2013

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2013. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 25.10.2013.

Obvestilo, 10.09.2013:

Občina Rogaška Slatina obvešča, da je zaradi porabe namenskih sredstev Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja, z dnem 10.09.2013 zaprt.


Javni razpis je objavljen dne 25. 01. 2013 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za gospodarstvo, Brigita Kregar Drofenik in Valerija Šket, na tel. 03/ 81-81-700, 03/81-81-728 oz. po elektronski pošti brigita.kregar-drofenik@rogaska-slatina.si, valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.


Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.


Razpisana dokumentacija:

Razpis zaposlovanje 2013.doc (56 KB)

Vloga-zaposlovanje 2013.doc (42,5 KB)