Občina Rogaška Slatina

Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za območje P3

30.01.2013

Občina Rogaška Slatina z javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN za območje P3 z okolico (ZD 7) v Rogaški Slatini (bivše mizarstvo).

Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, pritličje levo, v času od 1.2.2013 do 4.3.2013.

513-OPPN-04-situacija-01-D - Layout1-A3EX(580x297).pdf (1580,5 KB)